(?)

 (?)

Bibliografie na 1993


Afkorting: = Boek

1994

 

270.   B [Red. L. van Tongeren en C. Caspers:] Gerard Lukken, Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments (= Liturgia condenda 2), Kampen 1994.

 

271.   B [Met A. Blijlevens en J. de Wit red. van:] Advent en kerstmis vieren. Vieringen uit 25 jaar Werkmap Liturgie (1966-1990), deel 1. Advent. deel 2. Kerstmis, Baarn 1994.

 

272.   B Inculturatie en de toekomst van de liturgie (= Liturgie in perspectief 3), Heeswijk-Dinther 1994.

 

273.   Inculturation et avenir de la liturgie, in Questions liturgiques 75 (1994) 113-134. Franse vertaling van no. 272.

 

274.   B Op zoek naar een geloofwaardige gestalte van de dodenliturgie (= Liturgische Handreikingen 19), Breda 1994.

 

275.   Liturgie en randkerkelijkheid: een nieuwe kijk, in Werkmap voor liturgie 28 (1994) 4-8.

 

276.   Semiotiek van het ritueel. De betekenisvormgeving in rituelen als een eigen bemiddeling van zin, in W.M. Speelman e.a. (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 148-159.

 

277.   [Met K. Joosse en J. Maas:] Opwekking van de zoon van de weduwe (Lc. 7, 11-17), in idem 113-118.

 

278.   [Met SEMANET:] Epiloog op de analyses van de opwekking van de zoon van de weduwe ( 1 Kon.17, 17-24 en Lc.7,11-17), in idem 119-120.

 

279.   Les transformations du rôle du peuple. La contribution de la sémiotique à l'histoire de la liturgie, in Sémiotique et Bible 18 (1994) 27-48.

 

[Recensies van:]

 

H.G. Heimbrock, Gottesdienst: Spielraum des Lebens. Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen zum Ritual in praktisch-theologischem Interesse (Kampen 1993) in Journal of Empirical Theology 7 (1994) no. 1, 116-117.

 

N. Slencka, Realpräsenz und Ontologie: Untersuchung der ontologischen Grundlagen der Transsignifikationslehre (= Forschungen zur systematischen und Ökumenischen Theologie 66) (Göttingen 1993), in Tijdschrift voor theologie 34 (1994) 208-209.

 

P.J. FitzPatrick, In Breaking of Bread: The Eucharist and Ritual (Cambridge 1993), in idem 208-209.

 

1995

 

280.   Liturgiewetenschap in Nederland. Naar aanleiding van een onderzoekbeoordeling, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 11 (1995) 57-76.

 

281.   Rituele ruimte en stilte, in Speling 47 (1994) no. 1, 48-55.

 

282.   B [Met C. Caspers en G. Rouwhorst red. van:] Bread of Heaven. Customs and practices surrounding Holy Communion in the history of Christianity. Essays in the history of liturgy and culture (= Liturgia condenda 3), Kampen 1995.

 

283.   New Rites around Communion in Present-Day Western Culture, in idem 215-229.

 

284.   De solidariteit van de plaatselijke gemeente met zieken en bejaarden thuis, in Informatie dekenaat Tilburg-Goirle maart 1995, 8-11.

 

285.   De brede bedding van het zevental, in Informatie dekenaat Tilburg-Goirle september 1995, 6-10.

 

286.   Liturgische ruimte en haar vormgeving: ter inleiding, in Werkmap voor liturgie 29 (1995) 2-5.

 

287.   Overledenen. Dia's, bloemen en sesamzaad, in De Bazuin 78 (1995) no. 40 (oktober 1995), 12-13.

 

[Recensies van:]

 

E. Palazzo, Histoire des livres liturgiques (Paris 1993), in Tijdschrift voor theologie 35 (1995) 81-82.

 

P. Post (red.), Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit (Baarn 1994), in idem 207.

 

P. Post, Ritueel landschap: over liturgie-buiten. Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood (= Liturgie in perspectief 5) (Heeswijk-Dinther/Baarn 1995), in Volkskundig bulletin 21 (1995) no. 3, 438.

 

1996

 

288.   B [Met A. Blijlevens en J. de Wit red. van:] Veertig dagen en pasen vieren, deel 1 en 2, Baarn 1996.

 

289.   (Met H. Wegman:) De viering van Pasen, in idem, 2: 149-157.

 

290.   Een lees en kijkboek over communiegebruiken, in Tijdschrift voor Liturgie 80 (1996) 183-187.

 

291.   B (Met J. Maas:) Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, Baarn 1996.

 

292.   De bijdrage van de semiotiek aan de praktische theologie, in idem 8-31.

 

293.   Semiotische analyse van de schrift in homiletisch perspectief. Semiotische vragen aan de (bijbel)tekst, in idem 32-70.

 

294.   (Met J. Maas:) Een pastoraal gesprek: semiotische analyse van een verbatim, in idem 104-133.

 

295.   Wat heeft de liturgie met theater te maken? Een verheldering vanuit de semiotiek van de verschillen, overeenkomsten en raakvlakken, in idem 134-166.

 

296.   'Ik heb geen wortels dan in het licht' (Hans Andreus). Een semiotische beschouwing over het licht in de liturgie, in A. Mulder en T. Scheer (red.), Natuurlijke liturgie (=Liturgie in perspectief 6), Baarn/Heeswijk-Dinther 1996, 68-90.

 

297.   Het ritueel van de christelijke begrafenis: een semiotisch-theologisch onderzoek, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 12 (1996) 113-135.

 

298.   Inculturatie van de liturgie: theorie en praktijk, in J. Lamberts (red.), Liturgie en inculturatie. Verslagboek van het twaalfde liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituut van de K.U. Leuven - oktober 1995, Leuven/Amersfoort 1996, 15-56.

 

299.   Inculturation de la liturgie. Théorie et pratique, in Questions liturgiques 77 (1996) no. 1-2, 10-39.

 

300.   Voor Herman Wegman was liturgie de verbeelding van het gelovige volk, in De Bazuin 79 (1996) no. 6 (20 maart), 12-13.

 

301.   (Met T. Schoof:) Ter gedachtenis aan Herman Wegman, in Tijdschrift voor theologie 36 (1996) 179.

 

[Recensies van:]

 

M. Kunzler, Die Liturgie der Kirche (AMATECA, 10) (Paderborn 1995), in Tijdschrift voor theologie 36 (1996) 102.

 

P. De Clerck, L'intelligence de la liturgie (reeks: Liturgie) (Parijs 1995), in idem 205-206.

 

H.C. Schmidt-Lauber en K.-H. Bieritz, Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche (Leipzig-Göttingen 1995), in idem 317.

 

R. Devisch e.a., Le rite, source et ressources (Brussel 1995), in idem 428-429.

 

T. Freyer, Sakrament - Transitus - Zeit - Transzendenz. Überlegungen im Vorfeld einer liturgisch-ästhetischen Erschließung und Grundlegung der Sakramente (Würzburg 1995), in idem 428.

 

1997

 

303.   B [Met A. Blijlevens en J. de Wit red. van:] Liturgie met gehandicapten, Baarn 1997.

 

303.   B [Met J. de Wit red. van:] Nieuw leven. Rituelen rond geboorte en doop (= Liturgie in beweging 1), Baarn 1997.

 

304.   Voorwoord, in idem 7-8.

 

305.   Rituelen rond geboorte en doop: nieuwe ontwikkelingen, in idem 9-31.

 

306.   Liturgiewetenschappelijk onderzoek in culturele context. Methodische verhelderingen en vragen vanuit de semiotiek, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 13 (1997) 135-148.

 

307.   Nieuwe vragen rond initiatie, in Verbum 64 (1997) 119-127.

 

308.   Liturgische aspecten: Nieuwe tendensen in de uitvaartliturgie, in J. Maasen, Uitvaarten - een lust en een last voor pastores (= DPC-bundel 4), Diocesaan Centrum van het bisdom Rotterdam, Rotterdam 1997, 43-64.

 

[Recensies van:]

 

M. van Uden, J. Pieper, P. Post, Oude sporen, nieuwe wegen: Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (= UTP-Katernen 17) (Baarn 1995), in Tijdschrift voor theologie 37 (1997) 99.

 

A.H.C. van Eijk en H.W.M. Rikhof (red.), De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte: Peilingen in de theologie van de sacramenten (Zoetermeer 1996), in idem 196.

 

L. Lies, Eucharistie in Ökumenischer Verantworting, in Journal of Empirical Theology 10 (1997).

 

E. Geldbach, Taufe (= Ökumenische Studienhefte 5) (Göttingen 1996), in idem 428.

 

B. Neumann, Sakrament und Ökumene: Studien zur deutschsprachigen evangelischen Sakramenttheologie der Gegenwart (Paderborn 1997), in idem 428.

 

1998

 

309.   De veelvormige uitvaartliturgie, in Opbouw 92 (1988) no. 1, 9-10.

 

310.   Zegenen, in De Roerom 12 (1998) no. 5, 10-11.

 

311.   Al centro della vita della communità, in Rivista Liturgica 85 (1998) 43-56.

 

312.   Op zoek naar een nieuwe stijl van voorgaan, in Analecta aartsbisdom Utrecht 71 (1998) mei/juni, 158-169.

 

313.   Op zoek naar een nieuwe stijl van voorgaan, in Tijdschrift voor Liturgie 82 (1998) 341-351.

 

314.   Het symbool als grondcategorie in de liturgie. Enkele aanvullende verhelderingen vanuit de semiotiek, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 14 (1998) 87-97.

 

315.   ‘Zo spreekt de Heer’. De bijbel als levend boek, in Schrift 30 (1998) no. 178, 119-122.

 

316.   Vorstelijke oecumene, in Eredienstvaardig 14 (1998) no. 4, 106-109.

 

317.   Nieuw leven, in J. de Wit (red.), Dopen: bouwsteen voor gemeenschap. Vieren van geboorte. Vieren van de doop (= Deelcahier 2), Interdekenale dienstverlening Twente, Ambt Delden 1998, 8-26.

 

318.   B [Met J. de Wit red. van:)] Lezen in fragmenten. De Bijbel als liturgisch boek (= Liturgie in beweging 2), Baarn 1998.

 

319.   [Met J. de Wit:] Voorwoord, in idem 7-11.

 

320.   B [Met J. de Wit red. van:] Gebroken bestaan. Rituelen rond vergeving en verzoening, deel 1 (= Liturgie in beweging 3), Baarn 1998.

 

321.   Voorwoord, in idem 7.

 

322.   Inleiding. Ontwikkelingen in het sacrament van boete en verzoening, in idem 8-13.

 

323.   Semiotik des Raums in Theater und Rituell: Unterschiede, Übereinkünfte und Berührungsebenen, in R. Volp en Th. Nisslmüller (red.), Raum und Zeichen. Wahrnehmung und Erkenntnis von Räumlichkeit (= Ästhetik-Theologie-Liturgik 1), Münster/Hamburg/London 1998, 55-70.

 

[Recensies van:]

 

J. Macquarrie, A guide to the sacraments (London 1997), in Tijdschrift voor theologie 38 (1998) 96.

 

J.-Y. Hameline, Une poétique du rituel (= Liturgie 9) (Paris 1997), in idem 97.

 

F.-J. Nocke, Sakramenten - Theologie. Ein Handbuch (Düsseldorf 1997), in idem 96.

 

B. Wannenwetsch, Gottesdienst als Lebensform Ethik für Christenbürger (Stuttgart/Berlijn/Keulen), in idem 212.

 

B. Testa, Die Sakramente der Kirche (= AMATECA, Lehrbuch zur katholischenTheologie 9) (Paderborn 1998), in idem 435.

 

S. Caldecott (red.), Beyond the Prosaic: Renewing the Liturgical Movement (Edinburgh 1998), in idem 435.

 

1999

 

324.   B [Met J. de Wit red. van:] Gebroken bestaan. Rituelen rond vergeving en verzoening, deel 2 (= Liturgie in beweging 4), Baarn 1999.

 

325.   Voorwoord, in idem 7.

 

326.   Bijzondere rituelen rond vergeving en verzoening, in idem 8-12.

 

327.   [Met J. Maas:], Semiotiek: een discipline in ontwikkeling, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, TUP, Tilburg 1999, 3-16.

 

328.   Hoe krijgt de ruimte betekenis in het ritueel?, in idem 39-52.

 

329.   Muziek van de christelijke eredienst: indringende vragen, in Gregoriusblad 123 (1999) 98-105.

 

330.   Doopliturgie en ons gekwetste bestaan, in Inzet 28 (1999) no. 3, 85-89.

 

331.   Augustinus Hollaardt: een lang leven in dienst van de liturgie, in Tijdschrift voor Liturgie 83 (1999) 298-307.

 

332.   B Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur, Baarn 1999.

 

Recensies van dit boek o.a. in:

-           P. Post, Rituelen in overvloed. Acht woorden bij een presentatie, in   Eredienstvaardig 16 (2000) 31-33.

-          M. Hoondert, Uitgaven, in Inzet 29 (2000) 31.

-          Inzage. Boekenmagazine februari 2000, 24.         

-           J. de Wit, Tussen kerk en markt. Maatwerk in rituelen, in De Bazuin 83 (2000) no. 9 (28 april) 20-23.        

-           F. Dekkers, Het christelijk ritueel: teken van deze tijd?, in Jota 12 (2000) 8-9.

-           D.Zoutman, Rituelen in overvloed, maar ze moeten wel worden geoefend, interview, in Inzage. Boekenmagazine september 2000, 3-6.

-          A. Scheer, in Tijdschrift voor theologie 40 (2000) no. 3, 321.

-           K. Kok, Waar blijft de liturgie? in Maandbrief voor Leerhuis en liturgie 5 (2000) no. 2, 7-8.

 

[Recensies van:]

 

D. Greiner, Segen und Segnen. Eine systematisch-theologische Grundlegung (Stuttgart/Berlin/Keulen 1998), in Tijdschrift voor theologie 39 (1999) 95.

 

B. Kranemann, Sakramentliche Liturgie im Bistum Münster (Münster 1998), in idem 196.

 

P. Post, J. Pieper en M. van Uden, The Modern Pilgrim. Multidisciplinary Explorations of Christian Pilgrimage (Leuven 1998), in idem 307.

 

A. Borras en B. Pottier, La grâce du diaconat: Questions actuelles autour du diaconat latin (Brussel 1998), in idem 306.

 

M.S. Driscoll, Alcuin et la pénitence à l’époque carolingienne (Münster 1999), in idem 299.

 

J. Lamberts (red.), Volksreligie, liturgie en evangelisatie (= Nikè-reeks 42) (Leuven/Amersfoort 1998), in idem 196.

 

M.E. Brinkman, Sacraments of freedom. Ecumenical Essays on Creation and Sacrament-Justification and Freedom (Zoetermeer 1999), in idem 425.

 

H. Mottu, Le geste prophétique. Pour une pratique protestante des sacrements (Genève 1998), in idem 428.

 

2000

 

333.   [Met M. Hoondert:] Een symposium over het gezongen eucharistisch gebed, in Tijdschrift voor Liturgie 84 (2000) 155-160.

 

334.   Symposium te Tilburg over het gezongen eucharistisch gebed, in Tijdschrift voor theologie 40 (2000) 75-76.

 

335.   De liturgie rond een overledene. Over inductieve en adequate dodenliturgie, in Rond de Tafel (2000) no. 1, 3-14.

 

336.   Het nieuwe dienstboek van de Samen-op-Weg-kerken: een onvervangbare weg voor de oecumene, in Praktische theologie 27 (2000) 3-23.

 

337.   Liturgische beweging toen en nu: een drievoudige herbronning, in Eredienstvaardig16 (2000) 43-46.

 

338.   B [Met J. De Wit red. van:] Het kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen (= Liturgie in beweging 5), Kampen 2000.

 

339.   Lichtfeier der Osternacht: eine semiotische Analyse, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 16 (2000) 69-105.

 

340.   De doden begraven: een tedere pastorale kunst, in DPC-Bulletin Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Rotterdam 2000, no. 4, 3-7.

 

341.   Inleiding 8 november 2000 voor Genootschap voor Liturgiestudie over 'Rituelen in overvloed' in Dekenaal Centrum Utrecht, verspreid voor privé-gebruik onder de deelnemers aan deze bijeenkomst (print).

 

[Recensies van:]

 

H. Wegman, Voor de lange duur: Bijdragen over liturgie en spiritualiteit (Baarn 1999), in Tijdschrift voor theologie40 (2000) 206.

 

R. Berger, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon (Freiburg/Bazel/Wenen 1999), in idem 205.

 

T. van de Berk, Mystagogie: Inwijding in het symbolisch bewustzijn (Zoetermeer 1999), in idem 432.

 

P. Pas, De zeven sacramenten op de drempel van het derde millennium (= Nikè-reeks 45) (Leuven/Amsersfoort 1999), in idem 426-427.

 

2001

 

342.   Nieuwe ontwikkelingen in het uitvaartritueel, in J. van den Bout e.a. (red.), Handboek Sterven, Uitvaart en Rouw, Maarssen 2001, III 4.4, 1-16.

 

343.   Het christelijke dodenritueel in onze geseculariseerde en multiculturele samenleving, in Speling 53 (2001), no. 1, 83-90.

 

344.   Het offer van de eerste martelaar. De levensvatbaarheid van het ritueel van het offer in onze cultuur, in Schrift 33 (2001) 105-108.

 

345.   De 'overkant' van het menselijk ritueel. Herbezinning vanuit fenomenologie en semiotiek op antropologische en theologische lagen in het christelijk ritueel, in Tijdschrift voor theologie 40 (2001) 145-166.

 

346.   Achtergronden en kritische vragen bij 'Rituelen in overvloed', in Tijdschrift voor liturgie 85 (2001) 306-331.

 

347.   Das Osterlob als Vollzug des Paschamysteriums, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 17 (2001) 73-106.

 

348.   Seculier, profaan, sacraal, in M. Barnard en P. Post (red.), Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001, 17 - 32.

 

349.   Mystagogie van de ruimte, in H. Lombaerts, J. Maas en J. Wissink (red.), Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie, Zoetermeer 2001, 28-41.

 

350.   Implantatie versus inculturatie? Een nieuwe Instructie over het vertalen van de Romeinse liturgie, in Eredienstvaardig 17 (2001) no. 4, 127-131.

 

351.   Infant baptism in The Netherlands and Flanders. A Christian ritual in ten dynamic of the anthropological/theological and cultural context, in P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren en A. Scheer (red.), Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture (= Liturgia condenda 12), Leuven 2001, 551-580.

 

352.   L' 'autre côté' du rituel humain : Reconsidération à partir de la phénoménologie et la sémiotique sur des couches anthropologiques et théologiques dans le rituel chrétien, in Questions liturgiques (2001) no. 1, 68-91. Franse ingekorte vertaling van no. 345.

 

[Recensies van:]

 

H. Förster, Die Feier der Geburt Christi in der Alten Kirche: Beiträge zur Erforschung der Anfänge des Epiphanie- und des Weihnachtsfests (= Studien und Texte zu Antike und Christentum 4) (Tübingen 2000), in Tijdschrift voor theologie40 (2001) 96.

 

U. Wagner-Rau, Segensraum: Kasualpraxis in Der Modernen Gesellschaft (= Praktische Theologie heute 50) (Stuttgart 2000) in idem 206.

 

D. Torevell, Losing the sacred: Ritual, Modernity and Liturgical Reform (Edinburgh 2000), in idem 103-104.

 

2002

 

353.   Het kerkgebouw als ‘totaal kunstwerk’: verbondenheid van kunst en cultus, in J. Maas (red.), Beeld en gelijkenis. Bundel voordrachten bij gelegenheid van het afscheid aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht van dr. Tjeu van den Berk, Utrecht 2002, 27-37.


354. Acht-Meibestuur (red.), Geloven op de ingeslagen weg. Tekst gebaseerd op G. Lukken, in 'Eredienstwaardig' (Utrecht, mei 2022), in Acht Mei Beweging, Spoor naar de toekomst. Kleuren van het Nieuwe Land, Gorinchem 2002, 48-52.


355.   Rituelen als merktekens, in D. Perie, S. Leibovici en M. Engelberts (red.), Identiteit. Filosofie-Literatuur-Maatschappij. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. S. Alexandrescu, Delft 2002, 163-183.

 

 

356.   Inculturatie en liturgische muziek, in A. Vernooij (red.), Toontaal. De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden (Meander 4), Kampen 2002, 9-43.

 

[Recensies van:]

 

A.Angenendt, Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung? (= Quaestiones disputatae 189) (Freiburg/Bazel/Wenen 2001), in Tijdschrift voor theologie 42 (2002) 92.

 

A.E. Lewis, Between Cross and Resurrection. A Theology of Holy Saturday (Mich./Cambridge 2001), in idem 98.

 

E.-M. Faber, Einführung in die katholische Sakramentenlehre (Darmstadt 2002), in idem 424.

 

B. Kranemann en Th. Sternberg (red.), Wie das Wort Gottes feiern? Der Wortgottesdienst als theologische Herausforderung, in idem 328-329.

 

M. Künzler, Das Charisma der Liturgie. Zu Theologie und Ausgestaltung der liturgischen Laiendienste (Paderborn 2001), in idem 328-329.

 

2003357. Handreikingen voor de beheerder bij liturgische handelingen op de R.-K. begraafplaats, in R.-K. Kerkgenootschap, Rusten in gewijde aarde. Katholieke begraafplaats en identiteit. Handreiking voor beheerders van katholieke begraafplaatsen, Utrecht/Zeist 2003, 15-20 en 27-32.358. In de christelijke liturgie krijgt de overkant een eigen gezicht, in Vieren. Tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, afl. ‘rituelen’ 1 (2003) 13-15.

 

[Recensies van:]

 

M. Klöckener en Kranemann (red.), Liturgiereformen: Historische Studien zu einem bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, 1. Biblische Modelle und Liturgiereformen von der Frühzeit bis zur Aufklärung, 2. Liturgiereformen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart (= Liturgische Quellen und Forschungen 88) (Münster 2002), in Tijdschrift voor theologie 43 (2003) 91-92.

 

P. Post e.a., Rituelen na rampen: Verkenning van een opkomend repertoire (Kampen 2002), in idem 97.

 

H.-J. Höhn, Spüren: Die ästhetische Kraft der Sakramente (= Reihe: GlaubensWorte) (Würzburg 2002), in idem 209.

 

T.B. Murken, Take and Eat, and Take the Consequences: How Receiving the Lord’s Supper is an Action that makes a difference (= Amer. Univ. Stud. 7: Theol. and Relig. 220) (New York 2002), in idem 310.

 

A. Odenthal, Liturgie als Ritual. Theologische und psychoanalytische Überlegungen zu einer praktisch-theologischen Theorie des Gottesdienstes als Symbolgeschehen (Stuttgart 2002), in idem 310.

 

A. Odenthal, Liturgie als Ritual. Theologische und psychoanalytische Überlegungen zu einer praktisch-theologischen Theorie des Gottesdienstes als Symbolgeschehen (Stuttgart 2002), in Archiv für Liturgiewissenschaft 45 (2003) 1, 116-118.

 

2004359.  Gottesdienst als kulturelles Phänomen. Zukunftsperspektiven: Gottesdienst und Theater, in H. Kerner (red.), Gottesdienst und Kultur. Zukunftsperspektiven, Leipzig 2004, 83-105.

 

360.  Alternatieve dooprituelen, in Eredienstvaardig 20 (2004) 176-180.

 

361.  Rituelen in het spanningsveld van herhaling en vernieuwing, in Tijdschrift voor geestelijk leven 60 (2004) 377-389.

 

[Recensies van:]

 

G.J. Peelen, B. Siertsema en C. Stark, Vechten en vieren. De spanning in het werk van Huub Oosterhuis (Zoetermeer 2003), in Tijdschrift voor theologie 44 (2004) 81.

 

K.M. Woschitz, Fons vitae – Lebensquell. Sinn- und Symbolgeschichte des Wassers (= Forschungen zur europäischen Geistesgeschichte 3) (Freiburg/Basel/Wien 2003), in idem 87.

 

F. Oberkofler, An den Wurzeln des Glaubens. Gott, sich und die Welt finden. Kardinal Giacomo Lercaro (1891-1976) Leben, Werk, Bedeutung (= Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge 55) (Würzburg 2003), in idem 192-193.

 

A. Gerhards – H.H. Henrix (red.), Dialog oder Monolog. Zur liturgischen Beziehung zwischen Judentum und Christentum (= Quaestiones disputatae 208) (Freiburg/Basel/Wien 2004), in idem 317.

 

M. Barnard, De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) herlezen (Zoetermeer 2004), in idem 426.

 

K. Kok, De kunst van de liturgie (Kampen 2004), in Rood Koper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek 9 (2004) 71-72.

 

 

2005

 

362.   B Rituals in abundance. Critical Reflections on the Place, Form and Identity of Christian Ritual in our Culture (= Liturgia condenda 17), Leuven 2005. Herziene en uitgebreide Engelse editie van no. 332.

 

363.   De oorspronkelijke toonzetting van de liturgievernieuwing. Leven en werk van Annibale Bugnini (1912-1982), in M. Hoondert, I. de Loos, P. Post en L. van Tongeren (red.), Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten, Kampen 2005, 234-256.

 

364.   Een barmhartige kerk? Spanningsvelden in de dodenliturgie, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 21 (2005) 159-194.

 

365.   Liturgische muziek en haar hedendaagse culturele context, in Gregoriusblad 129 (2005) 3, 131-142.

 

366.   In memoriam Jean Delorme, in Univers 41 (2005) (3) (8 september) 4.

 

[Recensies van:]

 

G.M. Martin, Predigt und Liturgie ästhetisch. Wahrnehmung-Kunst-Lebenskunst (Stuttgart 2003), in Tijdschrift voor theologie 45 (2005) 219.

 

J. Bärsch, Allerseelen. Studien zu Liturgie und Brauchtum eines Totengedenktages in der abendländischen Kirche, in idem 45 (2005) 108.

 

D. Sattler en F. Nüssel, Menschenstimmen zu Abendmahl und Eucharistie. Erinnerungen – Anfragen – Erwartungen (Frankfurt-M./Paderborn 2004), in idem 218.

 

R.H.W. Wolf, Mysterium Wasser. Eine religionsgeschichte zum Wasser in Antike und Christentum (Göttingen 2004), in idem 217-218.

 

D. Brown, God and Enchantment of Place: Reclaiming Human Experience (Oxford 2004), in idem 430-431.C. Grappé (red.), Le repas de Dieu - Das Mahl Gottes : 4. Symposium Strassbourg (= Wissensch. Unters. Z. N.T. 169) (Tübingen 2004), in idem 431.


2006

 

367.   Het gemeenschappelijke en het eigene van het christelijk ritueel, in J. van Dam, W.S. Meijer en J.W. Treffers, Levende Rituelen, Purmerend 2006, 41-52 (= Inleiding Het gemeenschappelijke en het eigene van het christelijk ritueel in de Rode Hoed op het Symposium Levende rituelen op 4.6.2005).

 

368.   ‘Dat wij volstromen met levensadem.’ Nataliteit als sleutelbegrip van de liturgie, in L. Leijssen (red.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (= Nikèreeks 52), Leuven 2006, 153—166.

 

369.   Een kritische blik op het hedendaagse rituele landschap met het oog op het christelijk ritueel, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 22 (2006) 113-133.

 

370.   [Met J. Maas:] Herfstig voorjaar. Semiotische analyse in de context van de ontwikkelingen van de Parijse school’. 1: De klassieke semiotische benadering, in Bijdragen 67 (2006) 195-226.

 

371.   (Met J. Maas:) Herfstig voorjaar. Semiotische analyse in de context van de ontwikkelingen van de Parijse school. 2: De recente ontwikkelingen, in Bijdragen 67 (2006) 391-423.

 

2007

 

372. Het christelijk dodenritueel binnen de dynamiek van het hedendaagse rituele landschap, in L. Van Tongeren (red.), Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen (= Meander 9), Kampen 2007, 33-53.373. Rituelen: een dynamisch grensgebied, in Tijdschrift voor geestelijk Leven 63 (2007) no. 2 (maart-april), 59-68.374. De liefde gaat ons vooraf. De onherleidbare overkant van het ritueel als prolegomenon van het christelijk ritueel, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 23 (2007) 147-175.375. Geen lente maar herfst. Recensie Joseph Ratzinger-Paus Benedictus XVI’s De geest van de liturgie, in Gregoriusblad131 (2007) no. 3 (september), 18-23.376. Voorwoord, in Berber Bijma, Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken, Zoetermeer 2007, 7-9.377. Interview Rituelen met K. van Hasselt: K. van Hasselt, Rituelen zijn de oertaal van alle religies, in Bisdomblad 85 (2007) 12-14. 


378.   Arnold Smeets in gesprek met Gerard Lukken: De theologie en de mensen, in S. van Erp, V. de Haas en R.J. Peeters (red.), Vreemde in eigen huis. Theologen op zoek naar hun erfenis, Heeswijk 2007, 50-59.

 

[Recensies van:]

 

A.Saberschinsky, Der gefeierte Glaube. Einführung in die Liturgiewissenschaft (Freiburg i. Br. 2006), in Tijdschrift voor theologie 47 (2007) 104-105.

 

A.Gerhards en B. Kranemann, Einführung in die Liturgiewissenschaft (= Wissenschaftliche Buchgesellschaft) (Darmstadt 2006), in idem 104-105.

 

S. Burns, SCM Studyguide in Liturgy (Londen 2006), in idem 105-106.

 

R. Thompson, SCM Studyguide to the Sacraments (Londen 2006), in idem 105-106.

 

M. Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging: Over ‘Praise and Worship’, Thomasvieringen, kerkdiensten en migrantenkerken en ritualiteit op het internet (Zoetermeer 2006), in idem 224.

 

A.Deeg en I. Mildenberger (red.), ‘… Dass er euch auch erwählet hat. Liturgie feiern im Horizont des Judentums (= Beitr. z. Liturgie u. Spiritualität 16) (Leipzig 2006), in idem 224.

 

U. Roth, Die Theatralität des Gottesdienstes (= Praktische Theologie und Kultur 18) (Gütersloh 2006), in idem 225.

 

2008

 

379.   Liturgie en zintuiglijkheid: de weg van de tensieve semiotiek, in T. Knieps-Port le Roi en L. Boeve (red.), Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld van vandaag. Hulde aan professor Lambert Leijssen bij zijn emeritaat, Leuven/Voorburg 2008, 319-330.

 

380.   Rituelen zijn oertaal van religies. Pleidooi voor een liturgie van onderop, in VolZin. Opinieblad voor geloof en samenleving 7 (2008) no. 1 (11 januari) 30-33.

 

381.   Voorwoord, in Bas Rentmeester en Huub Schumacher, In gewone taal gezegd. Modellen voor thematische vieringen van Woord en Gebed. B-jaar, Utrecht 2008, 8-9.

 

382.   ‘Wat ons allen ‘heilig’ is. De sacrale kracht van koorzang, in H. Adema en M. Hoondert (red.), Zingen voor het leven. Over de bindende kracht van muziek in de interculturele en multireligieuze samenleving, Heeswijk 2008, 8-14.

 

383.   Betekenislagen van het kerkgebouw: een benadering vanuit de recente tensieve semiotiek, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 24 (2008) 119-138.

 

384.   Waar is de semiotiek gebleven?, interne notitie 2 juni 2008 (print).

 

[Recensies van:]

 

Th. Quartier, Bridging the gaps. An empirical study of Catholic funeral rite (Wien/Berlin 2007), in Journal of Empirical Theology 21 (2008) 143-144.

 

2009

 

385.   Jezus’ visioen, tot ritueel gelouterd, in Tijdschrift voor geestelijk Leven 65 (2009) 95-104.

 

386.   Kritische Sichtung der heutigen rituellen Landschaft, im Blick auf das christliche Ritual, in Benedikt Kranemann en Paul Post (red.), Die modernen ritual studies als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft / Modern Ritual Studies as a Challenge for Liturgical Studies (= Liturgia condenda 20), Leuven 2009, 87-110.

 

387.   Door het zichtbare naar het onzichtbare. De weg van de christelijke liturgie, in Eredienstvaardig. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 25 (2009) no. 4, 7-9.

 

388.   Het kerkgebouw in het spanningsveld van basale en christelijke sacraliteit, in Tijdschrift voor Liturgie 93 (2009) 316-326.

 

2010

 

389.   B Met de rug naar het volk. Liturgie na Vaticanum II in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing, Heeswijk/Averbode 2010.

 

390.   Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing, in De Roerom 25 (2010) no. 2, 14-15.

 

391.   (K. Schuurmans), Nooit meer met de rug naar het volk! Hoe behouden wij de liturgische verworvenheden van Vaticanum II? Een gesprek met Gerard Lukken over zijn pas verschenen boek Met de rug naar het volk, in Tijdschrift voor Liturgie 94 (2010) 314-323.

  

2011

 

392.   Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing, in Tijdschrift voor Liturgie 95 (2011) 209-226.

 

393.   The field of Tension between Liturgical Restoration and Reform, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 27 (2011) 261-271.

 

394.   Rite en mythe, in Eredienstvaardig 27 (2011) no. 5, 4-7.

 

395.   Het gregoriaans nu: enkele reflecties van een liturgist, in Tijdschrift voor gregoriaans 36 (2011) 77-82.

 

2012

 

396.   De positionering van voorganger en gemeente in de eucharistieviering in de geest van de Constitutie over de Liturgie, in Tijdschrift voor Liturgie 96 (2012) 122-141.

 

397.   Inleiding, in Uw Woord op ieders lip. Liederen van Ko Schuurmans, aangeboden aan Ko Schuurmans bij zijn afscheid als stafmedewerker van het Bisdom Haarlem – Amsterdam op vrijdag 8 juni 2012, Impressed Druk & Print 2012, 7.

 

398.   Maaltijd van de Heer, maaltijd van bevrijding, in K. Schuurmans (red.), Om wegen te gaan kiezen voorbij het hier en nu! Inleidingen gehouden op het Symposium over de eucharistie / het avondmaal op zaterdag 8 september 2012 in de Sint Petruskerk te Krommenie , Krommenie 2012, 13- 33.

 

2013

 

399.   50 jaar na de Constitutie over de Liturgie. Waar staan wij nu?, in Gregoriusblad 137 (2013) no. 2, 6-11.

 

400.   Vele wegen, in Post voor Paul. Berichten van oud- en huidige collegae ter ere van de zestigste verjaardag van Prof. Dr. Paulus Gijsbertus Johannes Post, Tilburg University, Tilburg 2013, 22-25.

 

401.   Literatuurlijst SEMANET (print). Zie onder Bibliografie SEMANET.


402. Interview met Emmanuel Van Lierde: Emmanuel Van Lierde, Tridentijnse periode zou afgesloten moeten zijn, in Tertio. Christelijk opinieblad 14 (2013) no. 720, 9.


2014


403. B (With J. Maas:) Dode, sta op, het licht van de morgen. Semiotische analyse van twee gezangen van Huub Oosterhuis: ‘De steppe zal bloeien’ en het Lied aan het licht (Netherlands Studies in Ritual and Liturgy), Groningen/Tilburg 2014.


404. Liturgie: onvervangbare en primaire zintuiglijke expressie van het geloof. Op zoek naar haar gestalte in onze cultuur, in Laetare. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 30 (2014) no. 1, 4-9.


2016


405. In memoriam Ad Blijlevens, in Gregoriusblad 2016 no.2, 30.


406. In memoriam Ad Blijlevens, in Tijdschrift voor Liturgie 100 (2016) 173-174.


2017


407. The Roman Catholic Liturgy in the Postconciliar Time of Transition, in Paul van Geest, Marcel Poorthuis and Else Rose (eds.), Sanctifying Texts, Transforming Rituals, Encounters in Liturgical Studies, Leiden 2017, 289-307.