(?)

 (?)

Bibliografie 1953 - 1993

Een lijst van publicaties uit de bibliografie tot 1993 is te vinden in het boek Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments (= Liturgia condenda 2), Kok, Pharos, Kampen 1994 dat verscheen onder redactie van Charles Caspers en Louis van Tongeren. Deze publicatielijst wordt ingeleid door het artikel van Louis van Tongeren: Rite and Sign. Gerard Lukken: Some Bio-bibliographical Notes, in idem 9-22 (= L. van Tongeren, Rituelen en tekens. Een bio-bibliografische schets van Gerard Lukken, in Tijdschrift voor Liturgie 78 (1994) 178-192).

Zie ook: Google Books.

 

Afkorting: B = Boek

 

1953

1.        God heeft de mensen nodig, in Domklok. Opinieblad van het theologicum Haaren 15 (1952-1953) 5 Juli, 7-8.

 

2.        Bij wie zal de dogmatische preek aanknopen?, in idem 16 (1953-1954) 8 november, appendix, 4-8.

 

1954

 

3.        Maria is een verborgen moeder, in idem 16 (1953-1954) 7 februari, 1-5.

 

4.        Domus Dei, in idem 16 (1953-1954) 30 mei, 4-6.

 

5.        Carmel, in idem 16 (1953-1954) 20 juni, 1-3.

 

6.        Groeiend bestaan, in idem 17 (1954-1955) 21 november, 2-4.

 

7.        De monnik, in idem 17 (1954-1955) 28 november, 1-2.

 

1955

 

8.        [Met G. Hoogbergen en F. de Mast:] Sein zum Tode, in idem 17 (1954-1955) 29 mei, speciale editie, 1-24.

 

9.        Vindicamus, in idem 18 (1955-1956) 2 oktober, 1-5.

 

1956

 

10.      [Met G. Hoogbergen:] Theologen-congres, in idem 18 (1955-1956) 5 february, appendix, 1-3.

 

11.      Examenperikelen, in idem 18 (1955-1956) 20 mei, 12-13.

 

12.      Onder de lamp, in idem 18 (1955-1956) 17 juni, 14-15.

 

13.      [Met G. Hoogbergen en C. Smeulders:] Psalmen voor de zielzorg, in idem 18 (1955-1956) 15 juli, 1-2.

 

14.      Onder de lamp, in idem 18 (1955-1956) 15 juli, 12.

 

15.      [Met G. Hoogbergen:] Filosofische eschatologie, in idem 19 (1956-1957) 1 december, 1-8.

 

1957

 

16.      Beste Wolfgang, in idem 19 (1956-1957) 31 maart, 4-6.

 

1965

 

17.      Docent repliceert, in idem 27 (1964-1965) no. 34-35, 1 mei 1965, 547-554.

 

18.      [Met o.a. R. van Hellenberg Hubar:] Drama en liturgie, in idem 588-602.

 

1966

 

19.      B De erfzonde in de Romeinse liturgie. Onderzoek naar de erfzondetheologie in de Romeinse sacramentaria en de oude doopliturgie (Dissertatio ad lauream, Universitas Gregoriana, Rome), Haaren 1966 (print)

 

20.      Liturgievernieuwing, in Arabesk. Filosoficum Haaren (Noord-Brabant) 8 (1966) 2 april, 14-16.

 

[Recensie van:]

 

R. Guardini, Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies, 1923-1963 (Tielt 1965), in Kerk in ontmoeting 2 (1966) 19-20.

 

1967

 

21.      Sanctus, in L. Brinkhoff e.a. (red.), Liturgisch Woordenboek II, Roermond 1965-1968, 2506-2512.

 

22.      Zonde, in idem 3003-3011.

 

23.      De Romeinse canon en de vernieuwing van de liturgie, in Tijdschrift voor liturgie 51 (1967) 79-98.

 

1968

 

24.      B [Met J. Duin, P. Drijvers, O. Hof, W. Reckman, B. de Roeck en Ph. Stein:] Uit en Thuis (serie: Mensen, dieren, dingen), Hilversum 1968.

 

25.      [Bijdragen liturgie in:] A.M. Heidt (red.), Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven II, Hilversum 1968.

Lector, in idem 1664.

Liturgische beweging, in idem 1710-1716.

Manipel, in idem 1736-1737.

Octaaf, in idem 2067.

Pateen, in idem 2223.

Pyxis, in idem 2366.

Sacramentsdag, in idem 2448.

Sacristie, in idem 2448.

Stool, in idem 2604.

Superplie, in idem 2605.

Toog, in idem 2631.

 

26.      De letters B-E, L-N, R-Z van de rubriek `katholieke liturgie', in Oosthoeks Encyclopedie, zesde editie (15 delen), Utrecht 1968-1973.

 

27.      Enkele kanttekeningen over het exorcisme, in Tijdschrift voor liturgie 52 (1968) 254-260.

 

28.      [Met W. Reckman en Ph. Stein:] De doop van een volwassene, in Werkmap voor liturgie 3 (1968) no. 2, 1-35.

 

1969

 

29.      B. [Met J. Duin, P. Drijvers, O. Hof, W. Reckman, B. de Roeck en Ph. Stein:] Geschiedenis van meneer Jona (series: Mensen, dieren, dingen), Hilversum 1969.

 

30.      Liturgie en secularisatie, in J. Bornewasser e.a., Christelijk bestaan in een seculaire cultuur, Roermond 1969, 245-282, 337-340.

 

31.      Is er toekomst voor de liturgie? in Kosmos en oecumene 3 (1969) 186-201.

 

32.      Experimentele rituelen van de kinderdoop, in Rond de tafel 24 (1969) 19-27.

 

33.      Pastoralia, in Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie in het jaar 1970, Zeist 1969, 97-147.

 

1970

 

34.      B [Met J. Duin, P. Drijvers, O. Hof, W. Reckman, B. de Roeck en Ph. Stein:] Zo noem ik de dieren mijn vrienden (serie: Mensen, dieren, dingen), Hilversum 1970.

 

35.      Eucharistie. Enkele notities over liturgie en theologie van het Avondmaal, Tilburg 1970 (print).

 

36.      De ontwikkeling van de liturgiewetenschap sedert de praeconciliaire periode, in A. Hollaardt (red.), Liturgisch woordenboek, supplement. Liturgische oriëntatie na Vaticanum II, Roermond 1970, 11-13.

 

37.      De ontwikkeling van de liturgiewetenschap sinds Vaticanum II, in idem 19-24.

 

38.      De kinderdoop. Enkele niet-officiële dooprituelen, in idem 45-47.

 

39.      De volwassenendoop. Een niet-officieel ritueel, in idem 48.

 

40.      De ziekenzalving, in idem 56-59.

 

41.      De ziekenzalving. Niet-officiële rituelen, in idem 59-61.

 

42.      Liturgy and secularisation, in Questions liturgiques 51 (1970) 227-244.

 

43.      Czy liturgia ma prysziesci?, in Ruch biblyny i liturgicny 23 (1970) 112-127 Poolse vertaling van no. 31.

 

44.      Primitief gedoe, in Katholieke missiën 91 (1970) 39-42.

 

45.      Pastoralia, in Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie in het jaar 1971, Zeist 1970, 1-67.

 

[Recensie van:]

 

Jaarboek voor de eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1967-1968 (Den Haag 1967), in Tijdschrift voor theologie 10 (1970) 107.

 

Th. Maas-Ewerd, Liturgie und Pfarrei. Einfluß der liturgischen Erneuerung auf Leben und Verständnis der Pfarrei im deutschen Sprachgebiet (Paderborn 1969), in idem 327-328.

           

A.M. Roguet, Table ouverte. La messe aujourd'hui (Doornik 1969), in idem 327.

 

H. Wegman, Het paasoktaaf in het Missale Romanum en zijn geschiedenis (Assen 1968), in idem 86-87.

 

1971

 

46.      Liturgia e secolarizzazione, in J. Bornewasser e.a., Cultura secolarizzata e autenticità christiana, Torino 1971, 200-230. Italiaanse vertaling van no. 30.

 

47.      [Bijdareg aan:] Dabar. De lezingen en tussenzangen van de zon- en feestdagen op geluidsband, met schriftelijk commentaar, Nijmegen-Haarlem-Bussum, 1970-1971, no. 2, 1-7; no. 8, 1-13; no. 9, 1-12.

 

48.      Dooprituelen na Vaticanum II, in Schrift 3 (1971) 34-38.

 

49.      Laat het geloof één zijn onder verscheiden praktijken, in Ons geestelijk leven 48 (1971) 66-80.

 

50.      Zo moeilijk is het nu ook weer niet, in Analecta van het bisdom 's-Hertogenbosch 11 (1971) 54-56.

 

1972

 

51.      B [co-red. van:] Liturgie rond het ziekbed. Vademecum voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken, Hilversum 1972.

 

52.      [Teksten] in idem 151-152; 184-185.

 

53.      [Met A. Scheer en H. Wegman:] Orde van dienst voor de viering van Pasen, publicatie van de Nationale Raad voor Liturgie, Utrecht 1972 (print).

 

54.      De wordingsgeschiedenis van de Liturgische Bibliotheek, Tilburg 1972 (brochure).

 

55.      Bijdrage voor Open Kerk, in Open Kerk. De situatie in de Nederlandse kerkprovincie, Heemstede 1972, 30-33.

 

56.      [Met A. Scheer:] Alternatieve paasviering, in Tijdschrift voor liturgie 56 (1972) 134-137.

 

57.      Opening van de Liturgische Bibliotheek te Tilburg, in idem 160.

 

58.      De rol van voorganger en gemeente in het eucharistisch gebed, in idem 272-283.

 

59.      De Amsterdamse Dominicuskerk en de Romeinse liturgie, in G en Sertjes 8 (1972) no. 5, 3.

 

60.      Gevaarlijke liturgie, in Ons geestelijk leven 49 (1972) 177-181.

 

61.      Jongerenkorendag in Heelsum. Overpeinzingen van een jurylid, in Over en weer in het aartsbisdom Utrecht 2 (1972) 3.

 

62.      De liturgie van de ziekenzalving, in Rond de Tafel 27 (1972) 113-116.

 

63.      [Met W. Reckman:] Oekumenische huwelijksviering. Een ontwerp ten dienste van de kerken, in Werkmap voor liturgie 6 (1972) no. 3, 2-30.

 

[Recensies van:]

 

L. Braeckmans, Confession et communion au Moyen Age et au Concile de Trente (Gembloux 1971), in Tijdschrift voor theologie 12 (1972) 253.

           

H. Hilgenfeld, Mittelalterlich-traditionelle Elemente in Luthers Abendmahlsschriften (Zürich 1971), in idem 253-254.

 

J. Jungmann, Messe im Gottesvolk. Ein nachkonziliarer Durchblick durch Missarum Sollemnia (Freiburg-Basel-Wien 1970), in idem 12 (1972) 122.

 

F. Mann, Das Abendmahl beim jungen Luther (München 1971), in idem 106.

           

K. Müller (red.), Gottesdienst in einem säkularisierten Zeitalter. Eine Konsultation de Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Trier-Kassel 1971), in idem 363.

 

P. van Hooijdonk en H. Wegman, Zij breken hetzelfde brood. Een kritische wegwijzer bij de viering van de eucharistie op basis van een liturgie-historische en -sociologische analyse (Amersfoort 1972); recensie onder de titel: Een belangrijke hulp bij de evaluatie van liturgische diensten, in Inzet. Werkboek voor liturgiegroepen 2 (1972) [sectie:] Nieuw, 4-6.

 

1973

 

64.      B Original Sin in the Roman liturgy. Research into the theology of Original Sin in the Roman sacramentaria and the early baptismal liturgy, Leiden 1973. Herziene Engelse vertaling van no. 19.

 

65.      [Met Th. van Eupen en H. Knaapen:] Kritisch verslag van de plenaire discussie, in Richtingen in de kerk (= Annalen van het Thijmgenootschap 61, no. 1), Baarn 1973, 167-180.

 

66.      Liturgie, Rooms-Katholiek, in Supplement of Oosthoeks Encyclopedie, sixth edition (deel 16), Utrecht 1973.

 

67.      Preekschema en voorbeden, in Enkele elementen voor het samenstellen van een liturgie rond het thema `Kerk van de grond', Zeist 1973, 10-13.

 

68.      In de liturgie voltrekt zich het geloof op onvervangbare wijze, in Concilium 9 (1973) no. 2, 7-20.

 

69.      De aktieve deelname van de gemeente aan het eucharistisch gebed, in Rond de Tafel 28 (1973) 129-142.

 

70.      Empirisch onderzoek naar de liturgie in Nederland, in Theologie en pastoraat 69 (1973) 73-81.

 

71.      De kinderdoop in de kerk van vandaag, in Werkmap voor liturgie 7 (1973) no. 2, 5-20.

 

72.      Een viering van de kinderdoop (zonder eucharistie), in idem 21-30.

 

73.      De prefaties voor de veertigdagentijd, in Getuigenis. Tijdschrift voor liturgisch-bijbelse katechese 17 (1973) 142-146.

 

74.      De weekendliturgie in Nederland, in G en Sertjes 9 (1973) no. 3, 2.

 

75.      Kerstliturgie in het licht van Pasen, in De Bazuin 56 (1973) no. 63, 6-7.

 

[Recensies van:]

 

P. van Hooijdonk en H. Wegman, Zij breken hetzelfde brood. Een kritische wegwijzer bij de viering van de eucharistie op basis van een liturgie-historische en -sociologische analyse (Amersfoort 1972), in Tijdschrift voor theologie 13 (1973) 115-116.

 

W. Rordorf, Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche (Zürich 1972), in idem 231.

 

De weekendliturgie, vormgeving, spreiding, organisatie en ruimte ('s-Gravenhage 1972), in idem 115.

 

1974

 

76.      De weekendliturgie. Recente empirische onderzoekingen, in Tijdschrift voor liturgie 58 (1974) 17-36.

 

77.      Uitvaart van een kind. Elementen, in Werkmap voor liturgie 8 (1974) 39-55.

 

78.      Missaal van de beheerste kerk, in De Tijd (29 januari 1974) 8.

 

[Recensies van:]

 

A. Härdelin, Aquae et vini mysterium. Geheimnis der Erlösung und Geheimnis der Kirche im Spiegel der mittelalterlichen Auslegung des gemischten Kelches (Münster 1973), in Tijdschrift voor theologie 14 (1974) 203.

 

H. Reifenberg (red.), Hauseucharistie. Gedanken und Modellen (München 1973), in idem 202-203.

 

1975

 

79.      B [Met H. Berger, W. Goddijn en A. Smits red. van:] Tussentijds. Theologische Faculteit Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning, Tilburg 1975.

 

80.      De liturgie als onvervangbare vindplaats voor de theologie. Methoden van theologische analyse en verificatie, in idem 317-332.

 

81.      La liturgie comme lieu théologique irremplaçable. Méthodes d'analyse et de vérification théologiques, in Questions liturgiques 56 (1975) 97-112. Franse vertaling van no. 80.

 

82.      Een dodenliturgie van Huub Oosterhuis. Theologische analyse en toetsing, in Tijdschrift voor liturgie 59 (1975) 310-350.

 

83.      Kerstmis, Pasen en Pinksteren in een overgangstijd, in Inzet. Werkboek voor liturgiegroepen 4 (1975) 86-89.

 

84.      De Werkmap voor liturgie, in De liturgiekrant. Actuele informatie voor werkers in de liturgie (1975) no. 3, 6.

 

85.      Vijf en veertig jaar Bron van christelijken geest, in idem no. 5, 1-3.

 

[Recensies van:]

 

J. Amougou-Atangana, Ein Sakrament des Geistempfangs? Zum Verhältnis von Taufe und Firmung (Freiburg-Basel-Wien 1974), in Tijdschrift voor theologie 15 (1975) 339.

 

Fr. Schupp, Glaube - Kultur - Symbol. Versuch einer kritischen Theorie Sakramentaler Praxis (Düsseldorf 1974), in idem 459.

 

1976

 

86.      Beoordeling van 31 eucharistische gebeden, eucharistisch gebed 15 en 22, in H. Wegman (red.), Goed of niet goed? Het eucharistisch gebed in Nederland, Hilversum 1976, 92-94, 120-122.

 

87.      De letters A-E, L-N, R-Z van de rubriek `katholieke liturgie', in De Grote Oosthoek. Encyclopedie en woordenboek, zevende editie (20 delen), Utrecht 1976-1981.

 

88.      Zij die geloven haasten niet, in Praktische theologie 3 (1976) 180-187.

 

89.      Vorm geven aan de gevoelens van dit barre moment, in Inzet. Werkboek voor liturgiegroepen 5 (1976) no. 2, 21-24.

 

90.      [Rubriek `De bisschop geeft het woord':] Het huis van gebed, in Bisdomblad voor het diocees Den Bosch 54 (1976) no. 48, 3.

 

[Recensies van:]

 

B. Moreton, The eighth-century Gelasian Sacramentary. A study in tradition (London 1976), in Tijdschrift voor theologie 16 (1976) 448.

 

J. Vuijst, Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols (Baarn 1974), in Praktische theologie 3 (1976) 120.

 

1977

 

91.      Was bedeutet `benedicere'?, in Liturgisches Jahrbuch 27 (1977) 5-27.

 

92.      [Met A. van Rijen:] Empirische godsdienstwetenschappen en theologie, in Praktische theologie 4 (1977) 193-199.

 

93.      Een dodenliturgie van Huub Oosterhuis. Theologische analyse en toetsing, in Werkmap voor liturgie 11 (1977) 359-386.

Samenvatting van no. 82 door H. Keiren.

 

94.      [Red. van:] De toekomst van de kinderdoop, in idem 11 (1977) 81-241.

 

95.      Inleiding, in idem 83-84.

 

96.      De doopvoorbereiding, in idem 85-92.

 

97.      De doop. Een onvervangbaar sacrament, in idem 166-203.

 

98.      Literatuur, in idem 238-241.

 

[Recensies van:]

 

G. Blond e.a., L'Eucharistie des premiers chrétiens (Paris 1976), in Tijdschrift voor theologie 17 (1977) 87-88.

 

J. Steiner, Liturgiereform in der Aufklärungszeit. Eine Darstellung am Beispiel Vitus Anton Winters (Freiburg-Basel-Wien 1976), in idem 90-91.

 

B. Weiß, Themenschlüßel zum Meßbuch. Eine pastoralliturgische Arbeitshilfe (Einsiedeln etc. 1976), in idem 212-213.

 

1978

 

99.      De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting. Een reformatorische visie vanuit katholieke gezichtshoek bezien, in Praktische theologie 5 (1978) 255-260.

 

100.   [Red. van:] Dit geheim is groot. Over de pastoraal-liturgische begeleiding van het huwelijk, deel I, in Werkmap voor liturgie 12 (1978) 331-390.

 

101.   Inleiding, in idem 334-335.

 

102.   De nieuwe Romeinse huwelijksliturgie, in idem 337-367.

 

103.   De geschiedenis in vogelvlucht, in idem 369-373.

 

104.   `Dit geheim is groot'. Theologische bezinning op het sacrament van het huwelijk, in idem 375-390.

 

105.   Het kind dat als een bron in de woestijn begraven werd, in P.V.-Blad Katholieke Hogeschool Tilburg 10 (1978) Kerstmis special, 13-16.

 

106.   [Interview:] Rome heeft duivel nog niet verbrand, in Algemeen Dagblad (29 april 1978) 21.

 

1979

 

107.   [Red. van:] Dit geheim is groot. Over de pastoraal-liturgische begeleiding van het huwelijk, deel II en III, in Werkmap voor liturgie 13 (1979) 1-168.

 

108.   Huwelijksliturgieën in `gestencilde boekjes'. Een onderzoek van A. Scheer, in idem 61-66.

 

109.   Voorbereiding op de huwelijksliturgie, in idem 79-83.

 

110.   [Met J. Meijer en J. de Wolf:] Literatuur, in idem 161-167.

 

111.   Kwetsbaarheid, strijd, tederheid, in Beeld van genade. Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld, Hilversum 1979, 234-240.

 

112.   Het eucharistisch gebed in Nederland. Een oecumenische voorhoede, in Kosmos en oekumene 13 (1979) 89-91.

 

113.   De waarachtige kinderdoop. Groei naar een meervoudige praktijk, in Tijdschrift voor het gezin 97 (1979) no. 1, 11-13.

 

[Recensie van:]

 

H. Vorgrimler, Buße und Krankensalbung (= Handbuch der Dogmengeschichte IV/3) (Freiburg-Basel-Wien 1978), in Tijdschrift voor theologie 19 (1979) 316.

 

1980

 

114.   B De onvervangbare weg van de liturgie, Hilversum 1980.

 

115.   De rubriek `liturgie', in De Grote Oosthoek. Encyclopedie en woordenboek, zevende editie (deel 16-20), Utrecht 1980-1981.

 

116.   Kernvragen rond de christelijke dodenliturgie, in Tijdschrift voor liturgie 64 (1980) 146-164.

 

117.   [Red. met A. Blijlevens van:] De Ziekenliturgie. Over de pastoraal-liturgische begeleiding van zieken, deel I, in Werkmap voor liturgie 14 (1980) 293-406.

 

118.   Inleiding, in idem 296-297.

 

119.   Anker en vissen, in Faculteitsblad Theologische Faculteit Tilburg en participerende instellingen 1 (1980-1981) no. 2, 28-29.

 

120.   Het kind dat als een bron in de woestijn begraven werd, in Commercium 4 (1980) no. 10, 1. Hetzelfde artikel: no. 105.

 

[Recensies van:]

 

J. Hermans, Benedictus XIV en de liturgie. Een bijdrage tot de liturgiegeschiedenis van de Moderne Tijd (Brugge-Boxtel 1979), in Tijdschrift voor theologie 20 (1980) 203-204.

 

H.H. Henrix (red.), Jüdische Liturgie. Geschichte - Struktur - Wesen (Freiburg-Basel-Wien 1979), in idem 326.

 

1981

 

121.   Sacramenten en belangrijke levensmomenten, in R. Hoste-Van Bockel e.a. (red.), Van heinde en verre, Tilburg 1981, 140-147.

 

122.   De rubriek `liturgie', in Supplement van De Grote Oosthoek. Encyclopedie en woordenboek, zevende editie, Utrecht 1981.

 

123.   [Met P. de Maat, M. Rijkhoff en N. Tromp:] Le Seigneur m'a vu. Analyse sémiotique d'un chant liturgique, in Sémiotique et Bible 5 (1981) 24-44.

 

124.   [Red. met A. Blijlevens van:] De ziekenliturgie. Over de pastoraal-liturgische begeleiding van zieken, deel II en III, in Werkmap voor liturgie 15 (1981) 1-280.

 

125.   [Met A. Blijlevens:] Literatuur, in idem 276-280.

 

126.   1966-1981. Vijftien jaar Werkmap voor liturgie, in idem 15 (1981) 389-392.

 

127.   Het woord in de liturgie, in Inzet. Werkboek voor liturgiegroepen 10 (1981) no. 3, 4-12.

 

128.   Déze uitvaartliturgie, in Tegenwoordig 36 (1981) 103-107.

 

[Recensies van:]

 

J. Finkenzeller, Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen von der Schrift bis zur Scholastik (= Handbuch der Dogmengeschichte IV/1A) (Freiburg-Basel-Wien 1980), in Tijdschrift voor theologie 21 (1981) 201.

 

A. Adam en R. Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon (Freiburg-Basel-Wien 1980), in idem 216.

 

1982

 

129.   Uitvaartliturgie en randkerkelijkheid, in J.F. Lescrauwaet e.a., Met huisgenoten of als met vreemdelingen? Pastoraal-liturgische benadering van randkerkelijken (= Nike-reeks 3), Leuven 1982, 115-142.

 

130.   Funérailles et marginalité, in C. Traets e.a., Liturgie et marginalité, Louvain 1982, 67-84. Franse vertaling van no. 129.

 

131.   Funérailles et marginalité, in Questions liturgiques 63 (1982) 143-160. Franse vertaling van no. 129.

 

132.   Liturgiewetenschap en `muziek van de christelijke liturgie', in Tijdschrift voor liturgie 66 (1982) 111-122.

 

133.   [Re. Met A. Blijlevens van:] De doop van volwassenen, deel I, in Werkmap voor liturgie 16 (1982) 75-231.

 

134.   Inleiding, in idem 77-78.

 

135.   [Red. met A. Blijlevens van:] De doop van volwassenen, deel II, in idem 331-387.

 

136.   Dopen: privé of in de gemeenschap?, in Inzet. Werkboek voor liturgiegroepen 11 (1982) no. 3, 13-15.

 

[Recensies van:]

 

J. Ambaum, Glaubenszeichen. Schillebeeckx' Auffassung von den Sakramenten (Regensburg 1980), in Tijdschrift voor theologie 22 (1982) 101.

 

Archiv für Liturgiewissenschaft 23/1 (Regensburg 1981), in idem 338-339.

 

H.J. Auf der Maur e.a. (red.), Fides sacramenti - sacramentum fidei. Studies in honour of Pieter Smulders (Assen 1981), in idem 426.

 

A. Lorenzer, Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit - Eine Religionskritik (Frankfurt am Main 1981), in idem 215.

 

1983

 

137.   [Met P. de Maat, M. Rijkhoff en N. Tromp:] Mattheus 2 - Een semiotische analyse, in B. Hes e.a. (red.), Reflecties op Schrift, Averbode-Apeldoorn 1983, 65-100.

 

138.   [Met P. de Maat, M. Rijkhoff en N. Tromp:] Een methode van semiotische analyse, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 44 (1983) 118-165.

 

139.   [Met P. de Maat, M. Rijkhoff en N. Tromp:] Hoe krijgt Mc 2,15-17 (NBG 1951) betekenis? Analyse van de narratieve syntaxis van het oppervlakteniveau, in idem 194-207.

 

140.   Liturgie en zintuiglijkheid, in Reliëf. Tijdschrift voor religieuzen 51 (1983) 241-245.

 

141.   [Red. met A. Blijlevens van:] De doop van volwassenen, deel III, in Werkmap voor liturgie 17 (1983) 81-200.

 

142.   [Met A. Blijlevens:] Litteratuur, in idem 196-200.

 

143.   Persoonlijke voorkeur, in Werkschrift voor leerhuis en liturgie 4 (1983) no. 1, 147-148.

 

[Recensies van:]

 

R. Cantalamessa, Ostern in der Alten Kirche (Bern-Frankfurt am Main-Las Vegas 1981), in Tijdschrift voor theologie 23 (1983) 99.

 

Doop, eucharistie en ambt. Verklaring van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (Amersfoort-Voorburg (1982), in idem 320.

 

J. Finkenzeller, Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen. Von der Reformation bis zur Gegenwart (= Handbuch der Dogmengeschichte IV/1B) (Freiburg-Basel-Wien 1982), in idem 186.

 

A.Houssiau e.a., Le baptême. Entrée dans l'existence chrétienne (Bruxelles 1983), in idem 449.

 

R. Volp (red.), Zeichen. Semiotik in Theologie und Gottesdienst (München-Mainz 1982), in idem 194.

 

1984

 

144.   B De onvervangbare weg van de liturgie, Hilversum 1984. Tweede herziene editie van no. 114.

 

145.   B Geen leven zonder rituelen. Antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie (= Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid 2-24), Baarn 1984.

 

146.   B [co-red. van:] Liturgie rond het ziekbed. Vademecum voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken, Hilversum 1984. Herziene vijfde editie van no. 51.

 

147.   B [Medewerking:] Liturgische trefwoordenlijst, Nijmegen 1984.

 

148.   Liturgie van de kinderdoop tussen bevestiging en evangelische uitdaging, in Praktische theologie 11 (1984) 459-466.

 

149.   Strijd en ritueel, in Lijnen 1 (1984) no. 1, 48-55.

 

150.   Literaire criteria voor liturgische gezangen, in Werkmap voor liturgie 18 (1984) 63-73.

 

[Recensie van:]

 

B. Neunheuser, Taufe und Firmung (= Handbuch der Dogmengeschichte IV/2) (Freiburg-Basel-Wien 19832), in Tijdschrift voor theologie 24 (1984) 70-71.

 

1985

 

151.   Analyse van de nieuwe Romeinse huwelijksliturgie. De huwelijkssluiting zonder de eucharistieviering I-II, Tilburg 1985 (print).

 

152.   Het binnengaan in de kerk in de Romeinse huwelijksliturgie. Een semiotische analyse, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 1 (1985) 69-89.

 

153.   Liturgie en stilte, in Lijnen 2 (1985) no. 1, 38-42.

 

154.   Liturgie voor heel de mens, in Reliëf. Tijdschrift voor religieuzen 53 (1985) 257-264.

 

155.   Sacrosanctum Concilium, in Een-twee-een. Informatiebulletin van de Dienst Pers en Publiciteit van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap in Nederland 13 (1985) 625-626.

 

156.   [Met A. Blijlevens:] Litteratuurlijst [bij `Nieuwe vragen rond dodenliturgie'], in Werkmap voor liturgie 19 (1985) 73-74.

 

157.   [Met H. Wegman:] De viering van Pasen, in idem 353-363.

 

[Recensie van:]

 

F.J. Nocke, Wort und Geste. Zum Verständnis der Sakramente (München 1985), in Tijdschrift voor theologie 25 (1985) 430.

 

1986

 

158.   B Geen leven zonder rituelen. Antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie, Hilversum 1986. Tweede editie van no. 145.

 

159.   Analyse van de "Ritus celebrandi matrimonii sacramentum" van het Rituale Romanum, Tilburg 1986 (print).

 

160.   Romero herdenken. Liturgie van binnenuit, in Oscar Romero, Oosterhout 1986, 25-26.

 

161.   Semiotische analyse van de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 47 (1986) 290-317.

 

162.   Semiotische analyse van een bidprentje, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 2 (1986) 12-21.

 

163.   Relevantie van de semiotische analyse-methode voor de liturgiewetenschap, in idem 32-48.

 

164.   Liturgie als religieuze en gelovige expressie van wat ons overkomt, in Speling 38 (1986) no. 2, 51-58.

 

165.   Het nieuwe zegeningenboek, in Werkmap voor liturgie 20 (1986) 44-49.

 

166.   Een goede dienst, in idem 153-156.

 

[Recensies van:]

 

H. van der Laan, Het vormenspel der liturgie (Leiden 1985), in Tijdschrift voor theologie 26 (1986) 98.

 

S. Schmid-Kaiser, Aktive Teilnahme: Kriterium gottesdienstlichen Handelns und Feierns. Zu den Elementen eines Schlüßelbegriffes in Geschichte und Gegenwart des 20. Jahrhunderts (Bern-Frankfurt am Main-New York 1985), in idem 197-198.

 

1987

167.   B Mijn genade is u genoeg (2 Kor. 11, 9). Herdenkingsrede ter nagedachtenis aan prof. dr. H.M.M. Boeracker (1934-1987) op 11-2-1987, Tilburg 1987.

 

168.   B [Red. met SEMANET van:] Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie, Hilversum 1987.

 

169.   De semiotiek van de Parijse school, in idem 8-54.

 

170.   Analyses. Inleiding. De praktijk van de semiotische analyse, in idem 56-58.

 

171.   Het sprookje `De koning der vissen', in idem 59-74.

 

172.   [Met N. Tromp:] Marcus 3,1-6, in idem 75-86.

 

173.   [Met K. Joosse en P. de Maat:] Een complex semiotisch object, in idem 151-155.

 

174.   De nieuwe Romeinse huwelijksliturgie, in idem 155-208.

 

175.   Een bidprentje, in idem 255-276.

 

176.   Literatuur, in idem 277-282.

 

177.   Pleidooi voor een integralere benadering van de liturgie als theologische vindplaats. Een uitdaging voor heel de theologie, in W. Logister e.a. (red.), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven, Kampen 1987, 194-204.

 

178.   Plaidoyer pour une approche intégrale de la liturgie comme lieu théologique. Un défi à toute la théologie, in Questions liturgiques 68 (1987) 242-255. Franse vertaling van no. 177.

 

179.   Semiotics and the study of liturgy, in W. Vos en G. Wainwright (red.), Gratias Agamus. An ecumenical collection of essays on the liturgy and its implications. On the occasion of the twenty fifth anniversary of Studia liturgica (1962-1987) (= Studia liturgica 17), Rotterdam 1987, 108-117.

 

180.   De noodzaak van rituelen in het persoonlijke en maatschappelijke leven, in L. Leijssen (red.), De mens leeft niet van brood alleen. Leven van symbolen en sacramenten. Verslagboek van de Vliebergh-Sencie-Leergang, afdeling Catechese, August 1986 (= Nike-reeks 16) Leuven-Amersfoort 1987, 35-53.

 

181.   Semiotische analyse van de huwelijkssluiting in het post-tridentijnse Rituale Romanum, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 3 (1987) 41-85.

 

182.   Relaties als grondpatroon van de liturgie, in Speling 39 (1987) no. 4, 70-75.

 

183.   De voorganger in het spanningsveld van de liturgie, in Tijdschrift voor liturgie 71 (1987) 259-278.

 

184.   Riten en symbolen, in Kruispunt. Maandblad voor mensen in ontmoeting 23 (1987) no. 11, 11-16.

 

185.   Het gemengde huwelijk van moslim en christen, in Werkmap voor liturgie 21 (1987) 295-300.

 

186.   Laudatio bij gelegenheid van het eredoctoraat van J. Delorme, in Kohelet. Faculteitsblad van de Theologische Faculteit Tilburg 4 (1987) no. 5, 25-27.

 

187.   Semanet. Semiotische Analyse door Nederlandse Theologen, in idem 19-20, 30.

 

[Recensies van:]

 

F.-J. Bode, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Lehre von der Eucharistie bei Matthias Joseph Scheeben (Paderborn 1986), in Tijdschrift voor theologie 27 (1987) 211.

 

E. Nübold, Entstehung und Bewertung der neuen Perikopenordnung der Römischen Ritus für die Meßfeier an Sonn- und Festtagen (Paderborn 1986), in idem 324-325.

 

1988

 

188.   B Geen leven zonder rituelen. Antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie, Hilversum 1988. Derde editie van no. 145.

 

189.   B [Met A. Blijlevens en W. Boelens red. van:] Dopen met water en geest. Doopliturgieën, elementen voor vieringen en achtergrondbeschouwingen uit 20 jaar werkmap Liturgie (1966-1985), Hilversum 1988.

 

190.   De kinderdoop in de kerk van vandaag, in idem 11-22. Dezelfde bijdrage: no. 71.

 

191.   De doopvoorbereiding, in idem 23-29. Dezelfde bijdrage: no. 96.

 

192.   De doop. Een onvervangbaar sacrament, in idem 91-110. Dezelfde bijdrage: no. 97.

 

193.   Een viering van de kinderdoop (zonder eucharistie), in idem 153-162. Dezelfde bijdrage: no. 72.

 

194.   [Met W. Reckman en Ph. Stein:] De doop van een volwassene, in idem 263-278. Dezelfde bijdrage: no. 28.

 

195.   Ritueel en menselijke identiteit, in A. de Ruijter e.a., Totems en trends. Over de zin van identificatiesymbolen, Hilversum 1988, 20-34, 78-93.

 

196.   Laudatio Jean Delorme, in M. Beelaerts (red.), Documentatie bij de lezingencyclus Semiotiek mei-juni 1988, Nijmegen 1988. S Dezelfde bijdrage: no. 186.

 

197.   Relevantie van de semiotische analyse-methode voor de liturgiewetenschap, in idem. Dezelfde bijdrage: no. 163.

 

198.   Bibliografie semiotiek, in idem. Dezelfde bijdrage: no. 176.

 

199.   Voorwoord, in H. Vrijdag, Zonder beelden sprak hij niet tot hen. Nieuwe symbolen en riten in de liturgie. I. Kerkelijk jaar, Hilversum 1988, 9-10.

 

200.   De plaats van de vrouw in het huwelijksritueel van het Rituale Romanum en van Vaticanum II. Van ondergeschiktheid van de vrouw naar een zekere evenwaardigheid van man en vrouw, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 4 (1988) 67-89.

 

201.   Het Genootschap voor Liturgiestudie in een nieuw spanningsveld, in idem 91-105.

 

202.   Bij de vieringen, [in A. Brugman e.a., Vrouw en Liturgie,] in Werkmap voor liturgie 22 (1988) 189-190.

 

203.   Solidariteit, in Bisdomblad Breda 2 (1988) no. 9-10, 17.

 

[Recensies van:]

 

R. Berger e.a., Gestalt des Gottesdienstes. Sprachliche und nichtsprachliche Ausdrucksformen (= Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft III) (Regensburg 1987), in Tijdschrift voor theologie 28 (1988) 194-195.

 

O. Herlyn, Theologie der Gottesdienstgestaltung (Neukirchen-Vluyn 1988), in idem 322.

           

M. Lawler, Symbol and sacrament. A contemporary sacramental theology (New York 1987), in idem 417.

 

L. Leijssen (red.), De Heilige Geest en de liturgie. Verslagboek van het zevende liturgiecolloquium te Leuven, november 1985 (Leuven-Amersfoort 1985), in idem 98.

 

1989

 

204.   B [Red. met A. Blijlevens en W. Boelens van:] Op dood en leven. I. Avondwake, Hilversum 1989.

 

205.   Voorwoord, in idem 7.

 

206.   Mon âme exalte la gloire de Dieu (Workpaper meeting Semanet - Cadir, 26-29 juni 1989), Tilburg 1989.

 

207.   Het zegel van de faculteit, in Werken, gedichten en verhalen. Theologische Faculteit Tilburg, Tilburg 1989, 5-7.

 

208.   Die architektonischen Dimensionen des Rituals, in Liturgisches Jahrbuch 39 (1989) 19-36.

 

209.   Studieweek Semanet - Cadir over semiotiek en christelijke uitingsvormen, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5 (1989) 133-135.

 

210.   De semiotiek van de kerkruimte als semiotiek van het visuele, in idem 275-299.

 

211.   Studieweek over semiotiek en christelijke uitingsvormen, in Tijdschrift voor theologie 29 (1989) 391-392.

 

212.   Op weg naar eenheid bij de maaltijd des Heren, in Tijdschrift voor liturgie 73 (1989) 215-221.

 

213.   De theologie van het doopsel na Vaticanum II. Accentverschuivingen en lacunes, in idem 338-348.

 

214.   De maaltijd des Heren, in Kosmos en Oekumene 23 (1989) 85-88.

 

215.   De constituering van het subject in het ritueel discours, in Versus. Tijdschrift voor film en opvoeringskunsten 4 (1989) no. 2, 34-42.

 

216.   Zoeken naar nieuwe overgangsrituelen, in Opstap. Werkschrift voor geloofsvorming 9 (1989) 89-94.

 

217.   Een kwart eeuw liturgievernieuwing, in De Bazuin 72 (1989) no. 1, 10-11.

 

[Recensies van:]

 

A.Adam, Het liturgisch jaar - vieren en beleven. Zijn geschiedenis en betekenis in de liturgievernieuwing (Turnhout 1987), in Tijdschrift voor theologie 29 (1989) 191.

 

E. Aman, Lebensaustausch zwischen Gott und Mensch. Zum Liturgieverständnis Johannes Pinsks (Regensburg 1988), in idem 295-296.

 

T. Maas-Ewerd (red.), Lebt unser Gottesdienst? Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform (Freiburg-Basel-Wien 1988), in idem 190-191.

 

F. Senn (red.), New eucharistic prayers. An ecumenical study of their development and structure (New York 1987), in idem 78.

 

1990

 

218.   B Liturgie en zintuiglijkheid. Over de betekenis van lichamelijkheid in de liturgie, Hilversum 1990.

 

219.   B [Red. met A. Blijlevens en W. Boelens van:] Op dood en leven. II. Uitvaartliturgie, Hilversum 1990.

 

220.   Voorwoord, in idem 7.

 

221.   Elementen voor de uitvaart van een kind, in idem 108-123. Dezelfde bijdrage: no. 77.

 

222.   Een dodenliturgie van Huub Oosterhuis. Theologische analyse en toetsing, in idem 230-257. Dezelfde bijdrage: no. 93.

 

223.   B [Red. met A. Blijlevens en W. Boelens van:] Op dood en leven. III. Crematie, Hilversum 1990.

 

224.   Voorwoord, in idem 2-3.

 

225.   Literatuurlijst, in idem 305-306.

 

226.   Les transformations du rôle liturgique du peuple. La contribution de la sémiotique à l'histoire de la liturgie, in Ch. Caspers en M. Schneiders (red.), Omnes circumadstantes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy, Kampen 1990, 15-30.

 

227.   Huidige vragen. Illustratie en concretisering (= Leereenheid 5), in A. Blijlevens (red.), Liturgiewetenschap I, Kampen 1990, 55-68.

 

228.   La crise de la liturgie aux Pays-Bas. Comment donner corps au rituel chrétien dans une société secularisée?, in Recherches de science religieuse 78 (1990) 485-511.

 

229.   Un chant liturgique néerlandais analysé comme objet syncrétique, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 6 (1990) 135-154.

 

230.   Zoeken naar nieuwe overgangsrituelen, in Werkmap voor liturgie 24 (1990) 159-166. Hetzelfde artikel: no. 216.

 

231.   Het heilige kan niet zonder rituelen, in Voorlopig. Maandelijks commentaar bij maatschappij en kerk 22 (1990) no. 4, 4-6 (sectie van Hervormd Nederland 46 (1990) no. 17).

 

[Recensies van:]

 

W. Barnard en P. van 't Riet, De slip van een joodse man vastgrijpen. Christelijke eredienst in het spoor van de joodse Jezus (Kampen 1989), in De Bazuin 73 (1990) no. 11, Recensie-katern, 5.

 

L. Leijssen (red.), Over het vormsel. Oorsprong, geschiedenis en huidige pastoraal (Leuven-Amersfoort 1989), in idem 5.

 

B. Kleinheyer, Sacramentliche Feiern. I. Die Feiern der Eingliederung in die Kirche (= Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft VII/1) (Regensburg 1989), in Tijdschrift voor theologie 30 (1990) 106.

 

W. Pannenberg (red.), Lehrverurteilungen - kirchentrennend? III. Materialien zur Lehre von den Sakramenten und vom kirchlichen Amt (Freiburg-Göttingen 1990), in idem 317-318.

 

G. Ruhbach e.a., Meditation und Gottesdienst (Göttingen 1989), in idem 422.

           

K. Schlemmer (red.), Gottesdienst - Weg zur Einheit. Impulse für die Oekumene (Freiburg-Basel-Wien 1989), in idem 421-422.

 

1991

 

232.   B [Red. met A. Blijlevens van:] In goede en kwade dagen. Beschouwingen over huwelijksliturgie en modellen van huwelijksvieringen uit 20 jaar Werkmap liturgie (1966-1985), Hilversum 1991.

 

233.   Voorwoord, in idem 9.

 

234.   De nieuwe Romeinse huwelijksliturgie, in idem 13-40. Dezelfde bijdrage: no. 102.

 

235.   De geschiedenis in vogelvlucht, in idem 41-43. Dezelfde bijdrage: no. 103.

 

236.   `Dit geheim is groot'. Theologische bezinning op het sacrament van het huwelijk, in idem 44-53. Dezelfde bijdrage: no. 104.

 

237.   Huwelijksliturgieën in `gestencilde boekjes'. Een onderzoek van A. Scheer, in idem 104-107. Dezelfde bijdrage: no. 108.

 

238.   Voorbereiding op de huwelijksliturgie, in idem 115-118. Dezelfde bijdrage: no. 109.

 

239.   [Met J. Meijer en J. de Wolf:] Literatuur, in idem 183-189. Dezelfde bijdrage: no. 110.

 

240.   [Met W. Reckman:] Oekumenische huwelijksviering. Een ontwerp ten dienste van de kerken, in idem 244-265. Dezelfde bijdrage: no. 63.

 

241.   La crise de la liturgie aux Pays-Bas. Comment donner corps au rituel chrétien dans une société sécularisée, in J. Moignt (red.), Enjeux du rite dans la modernité, Paris 1991, 143-169. Dezelfde bijdrage: no. 228.

 

242.   De receptie van de Greimassiaanse semiotiek bij theologen. Weerstanden en misverstanden, in P. Beentjes, J. Maas en T. Wever (red.), `Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek, Kampen 1991, 121-135.

 

243.   De wisselwerking tussen (katholieke) liturgie en cultuur in Nederland sinds Vaticanum II, in H. Boon-Schilling (red.), Liturgievernieuwing in een veranderende wereld. Terugblik en toekomstperspectief (= Mededelingen Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting 66), Amsterdam 1991, 27-39.

 

244.   De `doorbraak' van de antropologie in de liturgie, in H. Degen e.a. (red.), Herinneringen aan de toekomst. Pastoraat in de geest van Vaticanum II, Baarn 1991, 167-176.

 

245.   Wegen uit de hedendaagse crisis van het ritueel (= Leereenheid 10), in A. Blijlevens (red.), Liturgiewetenschap II, Kampen 1991, 59-71.

 

246.   Het belang van het niet-verbale in het ritueel (= Leereenheid 11), in idem 72-82.

 

247.   Les dimensions architectoniques du rituel, in Sémiotique et Bible 16 (1991) no. 61, 5-21. Franse vertaling van no. 208.

 

248.   De onvervangbare weg van het ritueel, in Brabantia. Brabants tijdschrift voor kunst en cultuur 40 (1991) 17-20.

 

249.   Ritueel en ruimte, in Werkmap voor liturgie 25 (1991) 132-140.

 

250.   Een blik op de toekomst. Werkmap liturgie bestaat 25 jaar, in idem 260-263.

 

[Recensies van:]

 

Byzantijns Liturgikon (Tilburg-Zagreb 1991), in De Bazuin 74 (1991) no. 33, Recensie-katern, 5-6.

 

H. Wegman, Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom (Kampen 1991), in idem 6.

 

B. Kranemann, Die Krankensalbung in der Zeit der Aufklärung. Ritualien und pastoralliturgische Studien im deutschen Sprachgebiet (Münster 1990), in Tijdschrift voor theologie 31 (1991) 200-201.

 

1992

 

251.   Liturgie en taal. Een semiotische benadering, in L. Leijssen (red.), Liturgie en taal. Verslagboek van het tiende liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituut van de K.U. Leuven - oktober 1991, Leuven-Amersfoort 1992, 55-78.

 

252.   Liturgy and language. An approach from semiotics, in Questions liturgiques 73 (1992) 36-52. Engelse vertaling van no. 251.

 

253.   Zingeving langs de weg van de semiotiek, in B. Vedder e.a. (red.), Zin tussen vraag en aanbod. Theologische en wijsgerige beschouwingen over zin, Tilburg 1992, 123-125.

 

254.   Semiotiek van het ritueel. De betekenisvormgeving in rituelen als een eigen bemiddeling van zin, in idem 142-157.

 

255.   Die Bedeutung der Semiotik Greimas' und der Pariser Schule für die Liturgiewissenschaft, in W. Engemann en R. Volp (red.), Gib mir ein Zeichen. Zur Bedeuting der Semiotik für theologische Praxis- und Denkmodelle (= Arbeiten zur Praktischen Theologie 1), Berlin-New York 1992, 187-206.

 

256.   De preek als lichamelijk gebeuren, in Kerugma 35 (1991-1992) no. 6, 69-77.

 

257.   [Met C. Caspers:] Liturgisch Instituut in Tilburg, in De Roerom 7 (1992) no. 2, 16.

 

258.   Stoten wij op een muur of is er daarachter meer?, in Voorlopig. Maandelijks commentaar bij maatschappij en kerk 24 (1992) no. 8, 7-8 (sectie van Hervormd Nederland 48 (1992) no. 34).

 

259.   Inleiding bij het artikel van Jean Delorme, in Qohelet. Theologische Faculteit Tilburg 2 (1992) no. 6, 10.

 

[Recensies van:]

 

B. Groen, Ter genezing van ziel en lichaam. De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk (Kampen 1991), in De Bazuin 75 (1992) no. 4, Recensie-katern, 5.

 

B. Böcker e.a. (red.), Nova et vetera. 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie (Kampen 1992), in idem no. 38, Recensie-katern, 6.

 

H. Erharter en H.-M. Rauter (red.), Liturgie zwischen Mystik und Politik. Österreichische Pastoraltagung, 27. bis 29. Dezember 1990 (Wien 1991), in Tijdschrift voor theologie 32 (1992) 212.

G. Heimbrock en H. Boudewijnse (red.), Current studies on rituals. Perspectives for the psychology of religion (Amsterdam 1990), in idem 117-118.

 

1993

 

260.   B [Met M. Searle:] Semiotics and church architecture (= Liturgia condenda 1), Kampen 1993.

 

261.   B Ontwikkelingen in de liturgiewetenschap. Balans en perspectief. Toespraak gehouden bij gelegenheid van de opening van het Liturgisch Instituut te Tilburg, 4 december 1992 (= Liturgie in perspectief 1), Heeswijk-Dinther 1993.

 

262.   [Met J. Joosse en J. Maas:] Résurrection du fils de la veuve (Luc. 7, 11-17), in L. Panier e.a. (red.), L'interprétation en exégèse et en sémiotique, Lyon 1993.

 

263.   [Met SEMANET:] Epilogue aux analyses de la résurrection du fils de la veuve (1 Rois 17, 27-24 et Luc 7, 11-17), in idem.

 

264.   Modellen van gemeenschapsvorming rond brood en beker. Op weg naar eenheid in verscheidenheid, in E. Henau en F. Jespers (red.), Liturgie en kerkopbouw , Baarn 1993, 92-104.

 

265.   De ontwikkeling van de liturgie in de afgelopen honderd jaar, in Tijdschrift voor liturgie 77 (1993) 130-139.

 

[Recensies van:]

           

R. Hempelmann, Sakrament als Ort der Vermittlung des Heils: Sakramententheologie im evangelisch-katholischen Dialog (Kirche und Konfession, 32) (Göttingen 1992), in Tijdschrift voor theologie 33 (1993) 200.

 

R. Ahlers (red.), Ecclesia a Sacramentis: Theologische Erwägungen zum Sakramentenrecht (Paderborn 1992), in idem 215.

 

J. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche: Wirken Gottes im Handeln der Menschen (Freiburg/Basel/Wenen 1992), in idem 308-309.

 

D.N. Power, The Eucharistic Mystery: Revitalizing the Tradition (Dublin 1992), in idem 427-428

 

 Aanvulling

 

266.   G. Lukken, Zonde als debitum. Beknopt onderzoeknaar de theologische achtergronden van het debitumbegrip in de liturgie (licentiaatsscriptie Gregoriana), Rome 1962 (print)

 

267.   Op bezoek in Sotto il Monte. De geboorteplaats van onze tachtig-jarige paus, in Sint Jansklokken november 1961, 5.

 

268.   Gesprekspaper Eredienst voor het Landelijk Pastoraal Overleg van de Nederlandse Kerkprovincie 21-23 januari 1986.

 

269.   Voorwoord, in P.A.M. van Kempen, Het huwelijksritueel in de Nederlanden voor 1614. Toegepast op de ritualia, aanwezig in de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg, 3 Banden, Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 1989, I, V-VII.